Kayıtlar

2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Jquery Error

Merhaba arkadaşlar bu gün sizlere jquery error metodunu anlatacağım. Adından da anlaşılacağı gibi hata olduğunda nasıl bir cevap verileceği imkanı sunar. Yapacağım örnekte bir img üzerinde oluşacak hatayı kullanıcıya göstermeden default bir resim ile hatayı gizleme olacak.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js" ></script>
<script>
$(function(){
$("#ammar").error(function(){

$(this).attr("src" , "resim");

});


});
</script>
</head>

<body>
<img id="ammar" src="bg.jpg" />
</body>
&…

Jquery İndex Eq

Resim
İndex: Bu seçili nesnenin indeksini verir. Küçük örnek bir slider uygulaması yapalım . <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js" ></script> <script> $(function(){                                    $(".tab").hide();                                    $(".tab:not(:first)").show();                                    $("ul li").click(function(){                                                var a= $(this).index();                                                $(".tab").hide();                                                 $(".tab:eq("+a+")&quo…

C# ile Access bağlantısı (Update, Select , Delete , Insert)

Merhaba herkese öncelikle office üzerinde bulunan access'i açıyoruz. Sonra da login adında bir db oluşturup içerisine uyegirisi adında bir tablo ve sonrasında ID,isim ve sifre adından iki kolon açıyoruz. Connection kısmına yolunu belirleyip işlemlerimizi tamamlıyoruz.
İnsert
 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            String isim = textbox1.Text;
            String sifre = textbox2.Text;
            OleDbConnection conn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Users\ASLAN\Desktop\login.accdb");
            conn.Open();
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("INSERT into uyegirisi (isim, sifre) Values(@isim, @sifre)",conn);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@isim", isim);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@sifre", sifre);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            MessageBox.Show("Ekelndi");
            conn.Close();
        }
Select (Üye Giriş Örneği) usi…

Jquery Ajax

index.html

<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $.ajax({url:"deneme.html",success:function(result){
            var a = result;
      $("#div1").html(a);
    }});
  });
});
</script>
</head>
<body>

<div id="div1"><h2>Ajax Uygulamasını Çalıştırmak için tıklayınız</h2></div>
<button>Tıkla</button>

</body>
</html>

deneme.html Ajax ile Gelen veriler


Jquery addClass ve Jquery css ile renk değiştirme

<html>
<head>
<script src="JqueryFile/jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script>
$(function(){
$( "#ammar" ).click(function() {
 $( "#ammar" ).addClass("aslan")
});
});
</script>
<style>
.aslan{
color:red;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="ammar">
Merhaba Dünya
</div>
</body>
</html>

Sayfa Başına Dön Butonu(css-fixed)

Resim
Merhaba arkadaşlar bu yazımda sizlere sayfa başına dön butonunun yapılmasını anlatacağım. Aslında olay oldukça basit css'in possition:fixed metodunu bilmeniz durumunda bu yazıya bakmanıza bile gerek kalmayacaktır. Aşağıda kodu bulunmaktadır.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<body>
<div style="  position: fixed; bottom:10px;
    right:10px;background-color:red;width:30px;color:pink;"><a href="#top" _fcksavedurl="#top" _fcksavedurl="#top" class="sayfabasi"><img src="http://img.webme.com/pic/p/piriketseverler/sayfabasi.png" border="0" title="Sayfa Başına Dön" /></a> <br/></div>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>…

Jquery Lightbox ile Resim Büyütme

Resim
Merhaba arkadaşlar,
Bilindiği üzere web üzerinde resim galerisi yapma aşaması bazen can sıkıcı olabiliyor. Bu can sıkıcılığı ortadan kaldıracak bir Jquery kütüphanesi işimizi kolaylaştıracaktır. Bu kısımda Lightbox işimize yarıyacaktır. Şimdi arkadaşlar uygulamalı bir şekilde anlatmaya başlayalım.
1.Adım:
https://yadi.sk/d/7sRQG_PzcGWL5 adresinden belirtilen js, css ve image sayfalarını indiriyoruz.
2. Adım: projemize indirilen jquery ve lightbox dosyalarının yolunu gösteriyoruz.
3. Adım: css lerimizi projemize import ediyoruz.
4. Resimlerin sadecce yolunu belirtip sitenizin istediğiniz alanına ekleyebilirsiniz.

KODU:
<!DOCTYPE html>
<!--
To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
To change this template file, choose Tools | Templates
and open the template in the editor.
-->
<html>
    <head>
    <title>Deneme</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <link href="screen.css" rel="styles…

Yararlı Bulduğum Siteler

Yararlı Bulduğum Siteler Java ve Teknolojileri
http://www.mkyong.com/
http://kodcu.com/
http://www.java2s.com/
Android
https://www.udemy.com/
Jquery Resim Galeri
http://fancyapps.com/fancybox/
QRCode Reader
https://zxingnet.codeplex.com/
Jquery Dialog
http://alertifyjs.com/notifier.html
http://fabien-d.github.io/alertify.js/
Icon sitesi:
http://www.flaticon.com/
http://www.patrick-wied.at/static/heatmapjs/ https://github.com/impress/impress.js http://easelinc.github.io/tourist/ http://jlord.us/sheetsee.js/

Java Mail Gönderme

Java Mail Gönderme Merhaba arkadaşlar bu yazımda sizlere java üzerinden mail gönderme işlemini anlatacağım. Umarım işinize yarar.

1. http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-eeplat-419426.html#javamail-1.4.7-oth-JPR adresinden Mail Api'i indiriyoruz. 2. indirdiğiniz zip'i açığ projenizin üzerine sağ tıklayıp properties tiyip lib kısmına addfolder diyip mail jarı import ediyorsunuz. 3. Aşağıdaki kodu metot halinde oluşturdum. İstediğiniz yerde oluşturup projenizden çağırabilirsiniz.  Kodu: /*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

/**
 *
 * @author ammar.aslan
 */import java.util.Properties;

import javax.mail.Message;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.Transport;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeMessage;

public class EPostaYolla {
    publ…

Java Properties Örneği

Java Properties Örneği package javapropertiesexample; import java.io.*; import java.util.*; public class JavaPropertiesExample {
    public static void main(String[] args) throws IOException {          Properties PropertiesVariable= new Properties();         PropertiesVariable.setProperty("keya", "Ammar");         PropertiesVariable.setProperty("keyb", "Aslan");         PropertiesVariable.store(new FileOutputStream("deneme.properties"), null);         PropertiesVariable.load(new FileInputStream("deneme.properties"));         System.out.println(PropertiesVariable.getProperty("keya"));         System.out.println(PropertiesVariable.getProperty("keyb")); } }

JQUERY SLİDER YAPIMI

Resim
Codu:
<html>
<head>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
var Slider=0;
$.Slider= function(toplam){
$( "#slider ul#buton li").removeClass();
$("#slider ul#resim li").hide();
if(Slider < toplam-1 ){
Slider++;
$( "#slider ul#buton li").eq(Slider).addClass("aktif");
$("#slider ul#resim li").eq(Slider).show();

}else{
$( "#slider ul#buton li:first").addClass("aktif");
$("#slider ul#resim li:first").show();

Slider=0;
}
}
var Toplamli=$("#slider ul#resim li").length;
var interval=setInterval('$.Slider('+Toplamli+')', 2000);
$("#slider").hover(function (){
clearInterval(interval);

}, function (){
interval=setInterval('$.Slider('+Toplamli+')', 2000);
}

);
$( "#slider ul#buton li:first" ).addClass( "aktif" );
$("#slider ul#resim li ").hide();

$…

Asp Şifreleme md5 ve sha1 Karalama

Resim
public static string Sifrele(string gelenSifre)
        {
            string ilkSifre = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(gelenSifre, "md5");
            string gidenSifre = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(ilkSifre, "sha1");

            return gidenSifre;
        }


<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>


http://www.tutorialspoint.com/jsp/jsp_sending_email.htm

Jquery Checkbox Kontrol

Checkbox True olanları hidden box aktarılması

function selectedChecked() {
    var resultChecked = "";
    $('input').filter(function () {
        if (this.type == "checkbox") {
            if (this.checked == true) {resultChecked = resultChecked + this.id + "Æ"; }
        }
    });
    $("#RegionsHidengBox").val(resultChecked);
}

---------------------
Checkbox id'lerini tutmaktadır.

$(function () {
    var resultChecked = "";
    $("input[type=checkbox]").on("click",
        function () {
            if ($(this).is(':checked')) {
                resultChecked = resultChecked + this.id + "Æ";
            } else { resultChecked = resultChecked.replace(resultChecked.substr(resultChecked.indexOf(this.id), this.id.length + 1), ""); alert(resultChecked); }
        });
    $("#Submit").click(function () {
        $("#RegionsHidengBox").val(resultChecked);
       …

Jsp'de Önceki Sayfanın İsmini Alma, Kendi Bulunduğun Sayfanın Url'ini Alma ve Başka Sayfaya Yönlendirme (Jsp Factory)

Jsp'de Önceki Sayfanın İsmini Alma Merhaba arkadaşlar bu yazımda Jsp'de bir önceki sayfanın url'ini almayı anlatacağım. Aslında aşağıdaki algoritma bana ait çok fazla araştırma fırsatı bulamadım belki de java'nın aşağıdaki işlemi yapan kodu vardır. Şimdi Çalıştığım şirkette kullanılan bir yapı hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu yapı factory yapısı aslında aşağıda anlatıklarım tam olarak bu işi yapma amacıyla yazılmıştır. Uzatmadan anlatmaya başlıyayım. Bir ana class'ımız olsun ve her sayfa bu ana class'a yönlendiriliyor. Ana class amacı ilgili sayfaya yönlendirme yapılabilmesidir. Bunun için gelen sayfa url'ini almamız ve sonra bu url'i sayfa yönlendirme ile ilgili sayfaya yönlendirmemizdir. Aslında factory bu. Umarım işinize yarar.
 String OncekiUrl= request.getHeader("Referer");                 int sayac = 0;                 for (int i = 0; i < OncekiUrl.length(); i++) {                     if(OncekiUrl.charAt(i)=='/'){          …

Jsp de Etkili Kodlar(Jsp'de Sayfa Yönlendirme, JSP'de Sayfaya bağlanan kişinin IP adress'ini Alma)

JSP'de Sayfaya bağlanan kişinin IP adress'ini Almak için request.getRemoteAddr(); kullanılır Jsp'de Sayfa Yönlendirme Kod:  response.sendRedirect("sonuc.jsp");

jQuery İle Textbox Otomatik Tamamlama (Autocomplete)

Resim
Textbox Otomatik Tamamlama (Autocomplete)

Merhaba arkadaşlar aşağıda verilen kodu projenize entegre ediniz. Jsp bilmeyen arkadaşlar kod üzerinde duran Jsp taglarını dikkate almayınız.


<%--
    Document   : newjsp3
    Created on : 04.Haz.2014, 16:26:56
    Author     : ammar.aslan
--%>

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Deneme</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
  <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
  <script>
  $(function() {
    var availableTags = [
      "Ammar",
      "Aslan&…

Mysql ve Java, Jsp Bağlantısı

Mysql ve Java, Jsp Bağlantısı

Merhaba arkadaşlar mysql ile java bağlantısı için ilk önce bir bağlantı class'ı tanımlıyoruz bu class'ın abstract tanımlamakta yarar var çünkü her bağlantı kodunda baştan tanımlamak yerine ilgili class'ı extends edip onun özelliklerini almak daha kısa sürecektir.
class isimleri bağlantı isimleri ile yola çıkıp olayı çözmenizi umut ediyorum. Umarım işinize yarar. İyi çalışmalar.package sorgu;

public abstract class  baglanti {

     String dbname = "kullaniciadi";
     String dbpassword = "sifre";
     String dburl = "jdbc:mysql://localhost:3306/veritabaniadi";

    public String getDbname() {
        return dbname;
    }

    public String getDbpassword() {
        return dbpassword;
    }

    public String getDburl() {
        return dburl;
    }
}


şimdi ise sorgu classımızı oluşturuyoruz.

package sorgu;

import java.sql.Statement;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;

E-Ticaret

E-Ticaret

     Elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin; üretim, reklam ve satışının internet üzerinde, güvenli bir ortamda yapılmasıdır. Bu kapsamda, tüketiciler için fiziki sınırların ortadan kalktığı, tek bir tuşla hayal ettikleri ürün ve hizmetlere ulaştığı, firmalar içinse pazarlama ve satış olanakları sunan bir ortamdır. Devlet ya da özel sektörde görev yapan kurumların, firmaların ve bireylerin internet ortamında ya da intranet ortamında, yazı, ses ve görüntü şeklindeki fonksiyonların, sayısal biçimde işlenmesi, iletilmesi, saklanması temeline dayanan ve bir değer oluşturmayı amaçlayan ticari işlemlerin tümünü ifade etmektedir.

Wikipedia, özgür ansiklopedi ye göre; e-ticaret
Elektronik ticaret; özellikle 1995 yılından sonra internet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramı elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret olarak adlandırılır. Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzer…

Matlab İle Videodan Frame Yaklama

Bu yazımda Matlab İle Videodan Frame Yaklama konusu işlenecek şimdilik sadece kodu yazılacak vakit olduğu zaman anlatımı kodun altına ekleyeceğim. Umarım işinize yarar.


Function video()
tic
readerobj = mmreader(Videonun Yolu’);
vidFrames = read(readerobj);
numFrames = get(readerobj, 'numberOfFrames');
for i=1:numFrames
    img = read(readerobj,i);

    drawnow
end
toc
 end

Yakın Alan İletişimi (Near Field Communication - NFC)

Resim
NFC Nedir?
Yakın Alan İletişimi (Near Field Communication - NFC) iki elektronik cihazın kolay, basit ve güvenli haberleşmesi için tasarlanmış kısa mesafe temassız teknoloji standardıdır. NFC haberleşmesi iki NFC uyumlu cihazın birbirine birkaç santimetre yaklaştırılması ile aktifleştirilir. NFC uygulamaları; ödeme ve toplu taşıma biletleri gibi temassız işlemleri, takvim senkronizasyonu veya elektronik kartvizit gibi basit ve hızlı veri transferini ve dijital içeriklere erişimi kapsamaktadır. Daha kapsamlı açıklayacak olursak;

Bazı etiketleri (Aşağıdaki resimdeki gibi) ve küçük vericilere sahip cihazları kapsayan pasif NFC cihazları, diğer cihazlara kendine ait bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan veri gönderebiliyor. Fakat diğer cihazlardan gelen herhangi bir veriyi işleyemiyorlar ve başka bir pasif NFC cihazıyla bağlantı kuramıyorlar. Tabi burada “cihaz” olarak bahsettiğimiz şey basit bir etiket de olabilir. Örneğin bir dergiye reklam amacıyla yerleştirilmiş bir etiket telefonunuzu y…

Sitenize Google Dünya Animasyonu Ekleyin

Sitenize Google Dünya Animasyonu Eklemek istiyorsanız aşağıdaki kodu ilgili div'e entegre ediniz.

<embed width="240" height="240" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" allowscriptaccess="always" allownetworking="all" wmode="window" flashvars="i=831wnf5ummw&amp;s=240&amp;m=1&amp;v=false&amp;r=false&amp;b=2897ab&amp;n=true&amp;c=2897ab" src="http://ri.revolvermaps.com/f/g.swf">
<script type="text/javascript" src="http://ji.revolvermaps.com/2/1.js?i=831wnf5ummw&amp;s=240&amp;m=1&amp;v=false&amp;r=false&amp;b=2897ab&amp;n=true&amp;c=2897ab" async="async"></script>Java'da ENUM(Numaralandırmalar) Kullanımı

ENUM

 Enum program içersinde kullanılan sabitlerin anlamdırılması ile sabitlere isim vererek bir grup altında toplamamızı sağlar. Bu gruplara enum (enumeration - numaralandırma) denir. Enum java da sadece değişken değil metot olarak ta kullanılır.
Bu yazım da java'da enum yapısını anlatacağım. Bunun için örnek üzerinde anlatacak olursam.

/**
 *
 * @author ammar.aslan
 */
public class deneme {

    public enum Deneme
    {
        isim (0), sifre (1), kulaniciadi (2);
        private int donus;
        private Deneme(int test)
        {
            this.donus=test;
        }
        public int Donus()
        {
            return donus;
        }
    };
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(Deneme.isim.donus);
        System.out.println(Deneme.kulaniciadi.Donus());
    }
}

Ekran Çıktısı:
0
2

Enumun Sağladıkları.
Yazılabilirlik
Okunabilirlik
Basitlik

SimpleCv

Resim
  SimpleCV
SimpleCV bilgisayar görme uygulamaları oluşturmak için bir açık kaynak kodlu bir framework’ tür. SimpleCV ile bit derinliği, dosya formatları, renk uazyları, buffer bellek yönetimi, özdeğerler, veya matrise karşılık bitmap depolama öğrenmek zorunda kalmadan OpenCV gibi birçok yüksek-güçlü bilgisayar görme kütüphanelerine erişilebilir. Bu da bilgisayarlı görme uygulamalarında daha kolay işlem yapabilme anlamına gelmektedir. 
1 pcDuino Üzerinde SimpleCV Burada pcDuino üzerine UVC özellikli bir web kamera bağlanarak, kart üzerinde SimpleCV kurulumu ve uygulanan bazı algoritmalar anlatılmıştır.
2 Lubuntu Üzerine SimpleCV Kurulumu Lubuntu üzerinde SimpleCv kurulumu için Lubuntu’nun teminal ekranına aşağıdaki kodu yazıyoruz. ·$sudo apt-get install ipython python-OpenCV python-scipy python-numpy ·python-setuptools python-pip ·$sudo pip install https://github.com/ingenuitas/SimpleCV/zipball/master ·$sudo apt-get install python-pygame ·$sudo apt-get install python-imaging Komutları ile ilg…