Kayıtlar

Haziran, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Jquery Checkbox Kontrol

Checkbox True olanları hidden box aktarılması

function selectedChecked() {
    var resultChecked = "";
    $('input').filter(function () {
        if (this.type == "checkbox") {
            if (this.checked == true) {resultChecked = resultChecked + this.id + "Æ"; }
        }
    });
    $("#RegionsHidengBox").val(resultChecked);
}

---------------------
Checkbox id'lerini tutmaktadır.

$(function () {
    var resultChecked = "";
    $("input[type=checkbox]").on("click",
        function () {
            if ($(this).is(':checked')) {
                resultChecked = resultChecked + this.id + "Æ";
            } else { resultChecked = resultChecked.replace(resultChecked.substr(resultChecked.indexOf(this.id), this.id.length + 1), ""); alert(resultChecked); }
        });
    $("#Submit").click(function () {
        $("#RegionsHidengBox").val(resultChecked);
       …

Jsp'de Önceki Sayfanın İsmini Alma, Kendi Bulunduğun Sayfanın Url'ini Alma ve Başka Sayfaya Yönlendirme (Jsp Factory)

Jsp'de Önceki Sayfanın İsmini Alma Merhaba arkadaşlar bu yazımda Jsp'de bir önceki sayfanın url'ini almayı anlatacağım. Aslında aşağıdaki algoritma bana ait çok fazla araştırma fırsatı bulamadım belki de java'nın aşağıdaki işlemi yapan kodu vardır. Şimdi Çalıştığım şirkette kullanılan bir yapı hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu yapı factory yapısı aslında aşağıda anlatıklarım tam olarak bu işi yapma amacıyla yazılmıştır. Uzatmadan anlatmaya başlıyayım. Bir ana class'ımız olsun ve her sayfa bu ana class'a yönlendiriliyor. Ana class amacı ilgili sayfaya yönlendirme yapılabilmesidir. Bunun için gelen sayfa url'ini almamız ve sonra bu url'i sayfa yönlendirme ile ilgili sayfaya yönlendirmemizdir. Aslında factory bu. Umarım işinize yarar.
 String OncekiUrl= request.getHeader("Referer");                 int sayac = 0;                 for (int i = 0; i < OncekiUrl.length(); i++) {                     if(OncekiUrl.charAt(i)=='/'){          …

Jsp de Etkili Kodlar(Jsp'de Sayfa Yönlendirme, JSP'de Sayfaya bağlanan kişinin IP adress'ini Alma)

JSP'de Sayfaya bağlanan kişinin IP adress'ini Almak için request.getRemoteAddr(); kullanılır Jsp'de Sayfa Yönlendirme Kod:  response.sendRedirect("sonuc.jsp");

jQuery İle Textbox Otomatik Tamamlama (Autocomplete)

Resim
Textbox Otomatik Tamamlama (Autocomplete)

Merhaba arkadaşlar aşağıda verilen kodu projenize entegre ediniz. Jsp bilmeyen arkadaşlar kod üzerinde duran Jsp taglarını dikkate almayınız.


<%--
    Document   : newjsp3
    Created on : 04.Haz.2014, 16:26:56
    Author     : ammar.aslan
--%>

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Deneme</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
  <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
  <script>
  $(function() {
    var availableTags = [
      "Ammar",
      "Aslan&…

Mysql ve Java, Jsp Bağlantısı

Mysql ve Java, Jsp Bağlantısı

Merhaba arkadaşlar mysql ile java bağlantısı için ilk önce bir bağlantı class'ı tanımlıyoruz bu class'ın abstract tanımlamakta yarar var çünkü her bağlantı kodunda baştan tanımlamak yerine ilgili class'ı extends edip onun özelliklerini almak daha kısa sürecektir.
class isimleri bağlantı isimleri ile yola çıkıp olayı çözmenizi umut ediyorum. Umarım işinize yarar. İyi çalışmalar.package sorgu;

public abstract class  baglanti {

     String dbname = "kullaniciadi";
     String dbpassword = "sifre";
     String dburl = "jdbc:mysql://localhost:3306/veritabaniadi";

    public String getDbname() {
        return dbname;
    }

    public String getDbpassword() {
        return dbpassword;
    }

    public String getDburl() {
        return dburl;
    }
}


şimdi ise sorgu classımızı oluşturuyoruz.

package sorgu;

import java.sql.Statement;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;

E-Ticaret

E-Ticaret

     Elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin; üretim, reklam ve satışının internet üzerinde, güvenli bir ortamda yapılmasıdır. Bu kapsamda, tüketiciler için fiziki sınırların ortadan kalktığı, tek bir tuşla hayal ettikleri ürün ve hizmetlere ulaştığı, firmalar içinse pazarlama ve satış olanakları sunan bir ortamdır. Devlet ya da özel sektörde görev yapan kurumların, firmaların ve bireylerin internet ortamında ya da intranet ortamında, yazı, ses ve görüntü şeklindeki fonksiyonların, sayısal biçimde işlenmesi, iletilmesi, saklanması temeline dayanan ve bir değer oluşturmayı amaçlayan ticari işlemlerin tümünü ifade etmektedir.

Wikipedia, özgür ansiklopedi ye göre; e-ticaret
Elektronik ticaret; özellikle 1995 yılından sonra internet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramı elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret olarak adlandırılır. Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzer…