26 Haziran 2014 Perşembe

Jquery Checkbox Kontrol

Checkbox True olanları hidden box aktarılması

function selectedChecked() {
    var resultChecked = "";
    $('input').filter(function () {
        if (this.type == "checkbox") {
            if (this.checked == true) {resultChecked = resultChecked + this.id + "Æ"; }
        }
    });
    $("#RegionsHidengBox").val(resultChecked);
}

---------------------
Checkbox id'lerini tutmaktadır.

$(function () {
    var resultChecked = "";
    $("input[type=checkbox]").on("click",
        function () {
            if ($(this).is(':checked')) {
                resultChecked = resultChecked + this.id + "Æ";
            } else { resultChecked = resultChecked.replace(resultChecked.substr(resultChecked.indexOf(this.id), this.id.length + 1), ""); alert(resultChecked); }
        });
    $("#Submit").click(function () {
        $("#RegionsHidengBox").val(resultChecked);
        //alert($("#RegionsHidengBox").val());
    });
});

-----------------
$(function () {
    var resultChecked = "";
    $("#RagionsForm_Layout_Row_0 input[type=checkbox]").on("click",
        function () {

            if ($(this).is(':checked')) {
                resultChecked = resultChecked + this.id + "Æ";
            } else { resultChecked = resultChecked.replace(resultChecked.substr(resultChecked.indexOf(this.id), this.id.length + 1), "");}
        });
    $("#Submit").click(function () {
        $("#RegionsHidengBox").val(resultChecked);
     
    });
    $("#RegionsFormBtn1").click(function () {
        $("#RegionsHidengBox").val(resultChecked);
    });
    var ValueHidden = $("#RegionsHidengBox").val();
    if (ValueHidden != "") {
        ValueHidden = ValueHidden.split(",");
    for (var i=0; i<ValueHidden.length; i++){
        $("#"+ValueHidden[i]).prop('checked', true);
    }
    }
 
});

6 Haziran 2014 Cuma

Jsp'de Önceki Sayfanın İsmini Alma, Kendi Bulunduğun Sayfanın Url'ini Alma ve Başka Sayfaya Yönlendirme (Jsp Factory)

Jsp'de Önceki Sayfanın İsmini Alma
Merhaba arkadaşlar bu yazımda Jsp'de bir önceki sayfanın url'ini almayı anlatacağım. Aslında aşağıdaki algoritma bana ait çok fazla araştırma fırsatı bulamadım belki de java'nın aşağıdaki işlemi yapan kodu vardır. Şimdi Çalıştığım şirkette kullanılan bir yapı hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu yapı factory yapısı aslında aşağıda anlatıklarım tam olarak bu işi yapma amacıyla yazılmıştır. Uzatmadan anlatmaya başlıyayım. Bir ana class'ımız olsun ve her sayfa bu ana class'a yönlendiriliyor. Ana class amacı ilgili sayfaya yönlendirme yapılabilmesidir. Bunun için gelen sayfa url'ini almamız ve sonra bu url'i sayfa yönlendirme ile ilgili sayfaya yönlendirmemizdir. Aslında factory bu. Umarım işinize yarar.

 String OncekiUrl= request.getHeader("Referer");
                int sayac = 0;
                for (int i = 0; i < OncekiUrl.length(); i++) {
                    if(OncekiUrl.charAt(i)=='/'){
                     sayac=i;
                    }
                }
                out.print(OncekiUrl.substring(sayac+1, OncekiUrl.length()-4));

Kendi Bulunduğun Sayfanın Url'ini Alma
String getURL=request.getRequestURL().toString();
Sayfa Yönlendirme İşlemi
response.sendRedirect("sayfa.jsp");

JSP FACTORY
public class DenemeFactory extends HttpServlet {
    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
            throws ServletException, IOException {
        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
        try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
       


/*Algoritmamızın başlangıç noktası*/


  String GetUrl = request.getHeader("Referer");
            int sayac = 0;
            for (int i = 0; i < GetUrl.length(); i++) {
                if (GetUrl.charAt(i) == '/') {
                    sayac = i;
                }
            }
            String Url = GetUrl.substring(sayac + 1, GetUrl.length() - 4);

            if (Url.equals("Login")) {
                response.sendRedirect("MainPage.jsp");
            } else {
                response.sendRedirect("SRM.jsp");

            }
        }
    }

/*Algoritmamızın bittiği yer*/


    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
            throws ServletException, IOException {
        processRequest(request, response);
    }

    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
            throws ServletException, IOException {
        processRequest(request, response);
    }

    @Override
    public String getServletInfo() {
        return "Short description";
    }

}

5 Haziran 2014 Perşembe

Jsp de Etkili Kodlar(Jsp'de Sayfa Yönlendirme, JSP'de Sayfaya bağlanan kişinin IP adress'ini Alma)

JSP'de Sayfaya bağlanan kişinin IP adress'ini Almak için
request.getRemoteAddr();
kullanılır
Jsp'de Sayfa Yönlendirme Kod:
 response.sendRedirect("sonuc.jsp");

4 Haziran 2014 Çarşamba

jQuery İle Textbox Otomatik Tamamlama (Autocomplete)

Textbox Otomatik Tamamlama (Autocomplete)

Merhaba arkadaşlar aşağıda verilen kodu projenize entegre ediniz. Jsp bilmeyen arkadaşlar kod üzerinde duran Jsp taglarını dikkate almayınız.


<%--
    Document   : newjsp3
    Created on : 04.Haz.2014, 16:26:56
    Author     : ammar.aslan
--%>

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Deneme</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
  <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
  <script>
  $(function() {
    var availableTags = [
      "Ammar",
      "Aslan",
      "Batman",
      "Elazığ",
      "Bartın",
    ];
    $( "#divismi" ).autocomplete({
      source: availableTags
    });
  });
  </script>
</head>
<body>
    <form action="#">
<div class="ui-widget">
  <label for="divismi">Lütfen Giriş Yapınız </label>
  <input id="divismi" type="text" name="a"/>
  <input id="Ammar" type="submit" value="gir" />
<%
String ammar=request.getParameter("a");
if(ammar==null)
out.print("");
else
    out.print(ammar);
%>
</div>
 </form>
</body>
</html>

Mysql ve Java, Jsp Bağlantısı

Mysql ve Java, Jsp Bağlantısı

Merhaba arkadaşlar mysql ile java bağlantısı için ilk önce bir bağlantı class'ı tanımlıyoruz bu class'ın abstract tanımlamakta yarar var çünkü her bağlantı kodunda baştan tanımlamak yerine ilgili class'ı extends edip onun özelliklerini almak daha kısa sürecektir.
class isimleri bağlantı isimleri ile yola çıkıp olayı çözmenizi umut ediyorum. Umarım işinize yarar. İyi çalışmalar.package sorgu;

public abstract class  baglanti {

     String dbname = "kullaniciadi";
     String dbpassword = "sifre";
     String dburl = "jdbc:mysql://localhost:3306/veritabaniadi";

    public String getDbname() {
        return dbname;
    }

    public String getDbpassword() {
        return dbpassword;
    }

    public String getDburl() {
        return dburl;
    }
}


şimdi ise sorgu classımızı oluşturuyoruz.

package sorgu;

import java.sql.Statement;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
public class sorgu extends baglanti{

    public String id;
    private Connection con = null;
    private Statement s = null;
    private ResultSet r = null;

    public String sorulama() {
        try {
            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
            con = (Connection) DriverManager.getConnection(getDburl(), getDbname(), getDbpassword());
            String sql = "SELECT * FROM veritabani.tabloismi";
            s = (Statement) con.createStatement();
            r = s.executeQuery(sql);
            String a = null;
            while (r.next()) {
                a = r.getString("cekeceginizkolonadi");
             
            }
            return a;
        } catch (Exception e) {
            return "hatavar";
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        sorgu a=new sorgu();
        System.out.println(a.sorulama());
    }
}
Ekran Çıktısı :
AmmarDeneme
1 Haziran 2014 Pazar

E-Ticaret

E-Ticaret

     Elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin; üretim, reklam ve satışının internet üzerinde, güvenli bir ortamda yapılmasıdır. Bu kapsamda, tüketiciler için fiziki sınırların ortadan kalktığı, tek bir tuşla hayal ettikleri ürün ve hizmetlere ulaştığı, firmalar içinse pazarlama ve satış olanakları sunan bir ortamdır. Devlet ya da özel sektörde görev yapan kurumların, firmaların ve bireylerin internet ortamında ya da intranet ortamında, yazı, ses ve görüntü şeklindeki fonksiyonların, sayısal biçimde işlenmesi, iletilmesi, saklanması temeline dayanan ve bir değer oluşturmayı amaçlayan ticari işlemlerin tümünü ifade etmektedir.

Wikipedia, özgür ansiklopedi ye göre; e-ticaret

Elektronik ticaret; özellikle 1995 yılından sonra internet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramı elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret olarak adlandırılır. Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla;

 Reklam ve pazar araştırması, 
 Sipariş ve ödeme, 
 Teslim,
olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır…

Geniş Çaplı E-Ticaret'te Traflar
 •  Alıcı
 •  Satıcı
 •  Üretici
 •  Bankalar
 •  Komisyoncular
 •  Sigorta Şirketleri
 •  Nakliye - Kargo Şirketleri
 •  Özel Sektör Bilgi Teknolojisi - Yazılım  Şirketleri
 •  Sivil Toplum Örgütleri (Tüketiciyi Koruma Derneği, Odalar v.b.)
 •  Üniversiteler
 •  Onay Kurumları, Elektronik Noterler
 •  Dış Ticaret Müsteşarlığı
 •  Gümrük Müsteşarlığı
 •  Diğer Kamu Kurumları
   E-Ticaret Türleri
 • B2B (Business To Business) Şirketler Arası Elektronik Ticaret
 • B2C (Business To Consumer / Customer) Şirket-Tüketici Arası Elektronik Ticaret 
 • B2G (Business To Goverment) Şirket-Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret
 • C2G (Consumer / Customer To Government) Tüketici-Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret
     1. Şirketler Arası (B2B- Business To Business) Elektronik Ticaret: En yaygın kullanılan elektronik ticaret şeklidir. Şirket içi veya şirketler arası yapılan ticarettir. Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data Interchange) olarak da adlandırılmaktadır. Firmaların elektronik ortamda tedarikçiye sipariş vermesi, faturalarını temin etmesi ve bedellerini ödemesi bu bölümde değerlendirilmektedir.
     2. Şirket-Tüketici Arası Elektronik Ticaret (B2C-Business to consumer / costumer) : Elektronik ticaretin en çok bilinen türüdür. Sanal Mağaza uygulamaları ile İnternette firmalar elektronik ortamda; bilgisayardan otomobile, kitaptan pizzaya birçok ürünün doğrudan tüketiciye satışını yapmaya başlamıştır. Yaygın GSM kullanımı ile birlikte wap teknolojisi de gelişmekte olup, yer ve zaman gibi kısıtlar olmaksızın elektronik ticaret yapılan uygun bir ortam haline gelmiştir.
   3. Şirket-Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret (B2G-Business to goverment) : Kamu ile şirketler arasındaki lokal ağlar üzerinde yapılan ticaret, haberleşme ve diğer tüm etkinlikleri kapsamaktadır. Kamu ihalelerinin İnternette yayınlanması ve firmaların elektronik ortamda teklif vermeleri ilk örnekleridir. E-Ticaretin yaygınlaşmasını desteklemek amacı ile kamunun vergi ödemeleri, gümrük işlemleri de sanal dünyaya taşınmaktadır. 
    4. Tüketici-Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret (C2G-Customer to goverment) : Tüketici ile kamu idaresi arasında her türlü vergi, sağlık ve hukuksal etkinliği kapsamaktadır. Henüz yaygın örnekleri olmayan bu kategoride ehliyet, pasaport başvuruları, sosyal güvenlik primleri ile vergi ödemeleri, vb. uygulamalar ile Elektronik Devlete geçişin sağlanması planlanmaktadır.
  
    VPOS NEDİR?
    
    Günlük yaşamda kredi kartlı alışverişlerde kullandığımız POS (Point of sale- ödeme noktası) cihazlarının, e-ticarete ve dolayısı ile Internet’e uyarlanmış şekline VPOS (Virtual point of sale- sanal ödeme noktası) denir. Bu sistem sayesinde müşteri-firma arasındaki alışverişler Internet üzerinden, elektronik ortamda on-line olarak yapılabilmektedir. Bu şekilde müşterinin yaptığı ödemeler, üye işyeri hizmetlerinden ve VPOS sisteminden yararlanılan bankadaki firma hesabına geçmektedir.

Firmanın kendi web sitesi yoluyla e-ticaret yapabilmesini sağlayan bir yazılım olan VPOS uygulamasına geçmek son derece kolaydır. Bunun için firmanın ticari hesap açtığı banka ile üye işyeri ve e-ticaret sözleşmelerini imzalaması, ardından da bankaya ait VPOS yazılımını kendi web sitesine kurması yeterlidir. 

   VPOS (Sanal Pos ) Almak İçin Gerekenler

1- İşyeri site adres(ler)i ne(ler)dir?
2- İşyerinin sitesinde ürün kataloğu ve alışveriş sepeti bulunmakta mıdır?
3- İşyerinin sitesindeki linkler çalışıyor mu?
4- Sitede yer alan logo ve markalar ile ilgili firmanın yetkileri var mıdır?
5- İşyerinin web sitesinde tüketici hakları (iade, iptal ve garanti koşulları) konusundaki içerik var mıdır?
6- Teslimat'a ilişkin bilgiler yer almakta mıdır?
7- İşyeri sitesinde “gizlilik taahhüdü ve güvenlik politikası” var mıdır?
8- İşyerinin sitesinde sattığı ürünler Türk kanunlarına uygun mudur? (Örnek vermek gerekirse; porno, kumar, uyuşturucu ve ateşli silah gibi fiziksel dünyada yasak olan tüm ürünlerin satışı Türk iye Cumhuriyeti Kanunları’na göre özel hükümlere tabidir.)
9- İşyeri sattığı ürünlere ilişkin tam açıklamaları sitesine koymuş mudur? (Örnek; 120 voltluk bir ürünü Avrupa’dan alan bir kişi ürünü teslim aldığında itiraz edecektir.)
10- İşyeri adı, adresi, telefon ve faks numarası ile e-mail adres(ler)i sitede yar almakta mıdır?
11- İşyeri birden fazla sitesinde aynı Sanal POS ile satış yapacak mıdır?
12- İşyeri döviz ile satış yapacak mıdır? Yapacaksa satış kuru nedir? Örnek; Türkiye’de USD ile satış yapan birinin TL’ye dönüşümler sonucunda kart sahibi ekstresine farklı tutarlar gideceğini bilmesi ve kart sahibine gerekli uyarıları yapması gerekmektedir. 
13- Döviz üzerinden satış yapacak işyeri müşterilerine YTL olarak fiyat göstermekte midir?

B2C için Maliyet Örneği:
1- Alan adı (Domain): 12 $ (isimtescil.com)
2- Web barındırma hizmeti (Hosting): 50 $(isimtescil.com)
3- Web sitesi (Online shop) (Kişisel veya OpenCart gibi teknolojiler)
Ücretsiz yazılımlar (scriptler): 0 $
Ücretli yazılımlar: 500-1200 $
Profesyonel yazılımlar: 3000 < $
4- SSL sertifikası: 65 $ (isimtescil.com)
5- SSL için IP adresi: 15 $ (isimtescil.com)
Toplam ortalama:140 ve  600 $ arası + KDV