28 Aralık 2014 Pazar

Jquery Error

Merhaba arkadaşlar bu gün sizlere jquery error metodunu anlatacağım. Adından da anlaşılacağı gibi hata olduğunda nasıl bir cevap verileceği imkanı sunar. Yapacağım örnekte bir img üzerinde oluşacak hatayı kullanıcıya göstermeden default bir resim ile hatayı gizleme olacak.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js" ></script>
<script>
$(function(){
$("#ammar").error(function(){

$(this).attr("src" , "resim");

});


});
</script>
</head>

<body>
<img id="ammar" src="bg.jpg" />
</body>
</html>

17 Aralık 2014 Çarşamba

Jquery İndex Eq

İndex:
Bu seçili nesnenin indeksini verir. Küçük örnek bir slider uygulaması yapalım .
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js" ></script>
<script>
$(function(){
                                   $(".tab").hide();
                                   $(".tab:not(:first)").show();
                                   $("ul li").click(function(){
                                               var a= $(this).index();
                                               $(".tab").hide();
                                                $(".tab:eq("+a+")").show(1000);
                                               });
                                   });
</script>
<style>
ul li{

                                   list-style:none;
                                   float:left;
                                   padding-left:50px;
                                   }
</style></head><body>
<div class="tab"><img src="../971858_10151620033272398_121393181_n.jpg" />
</div>
<div class="tab"><img src="../1.png" /></div>
<div class="tab"><img src="../bg.jpg" /></div>
<ul> <li><a href="#" > 1.tab</a></li><li><a href="#" > 2.tab</a></li><li><a href="#" > 3.tab</a></li><li><a href="#" > 4.tab</a></li>

</ul>
</body></html>
5 Aralık 2014 Cuma

C# ile Access bağlantısı (Update, Select , Delete , Insert)

Merhaba herkese öncelikle office üzerinde bulunan access'i açıyoruz. Sonra da login adında bir db oluşturup içerisine uyegirisi adında bir tablo ve sonrasında ID,isim ve sifre adından iki kolon açıyoruz. Connection kısmına yolunu belirleyip işlemlerimizi tamamlıyoruz.
İnsert
 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            String isim = textbox1.Text;
            String sifre = textbox2.Text;
            OleDbConnection conn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Users\ASLAN\Desktop\login.accdb");
            conn.Open();
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("INSERT into uyegirisi (isim, sifre) Values(@isim, @sifre)",conn);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@isim", isim);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@sifre", sifre);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            MessageBox.Show("Ekelndi");
            conn.Close();
        }
Select (Üye Giriş Örneği)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace insertupdateselect
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Boolean logincontrol = false;
        OleDbConnection conn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Users\ASLAN\Desktop\login.accdb");
        OleDbCommand cmd;
        OleDbDataReader dr;
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            kayit kayit = new kayit();
            kayit.Show();
            this.Hide();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            cmd = new OleDbCommand("select * from uyegirisi", conn);
            conn.Open();
            dr = cmd.ExecuteReader();
            while (dr.Read())
            {
                if (dr["isim"].ToString() == textBox1.Text && dr["sifre"].ToString() == textBox2.Text)
                {
                    kayit kayit = new kayit();
                    kayit.Show();
                    logincontrol = true;
                    break;
                }
                logincontrol = false;
            }
            if (logincontrol == false)
            {
                MessageBox.Show("Yanlış Şifre Girişi Yaptınız!!");
            }
            conn.Close();
        }
    }
}
Update
 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OleDbConnection conn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Users\ASLAN\Desktop\login.accdb");
            const int ID=1;
            OleDbCommand cmd= new OleDbCommand("Update uyegirisi set isim=@isim where ID=@ID" ,conn);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@isim", "aslan");
            cmd.Parameters.AddWithValue("@ID", ID);
            conn.Open();
            cmd.ExecuteNonQuery();
            conn.Close();

        }
Delete
 private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
 OleDbConnection conn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Users\ASLAN\Desktop\login.accdb");
OleDbCommand cmd= new OleDbCommand("Delete from uyegirisi where isim=@isim" ,conn);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@isim", textbox1.Text);
            conn.Open();
            cmd.ExecuteNonQuery();
            conn.Close();
        }

4 Aralık 2014 Perşembe

Jquery Ajax

index.html

<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $.ajax({url:"deneme.html",success:function(result){
            var a = result;
      $("#div1").html(a);
    }});
  });
});
</script>
</head>
<body>

<div id="div1"><h2>Ajax Uygulamasını Çalıştırmak için tıklayınız</h2></div>
<button>Tıkla</button>

</body>
</html>

deneme.html
Ajax ile Gelen veriler3 Aralık 2014 Çarşamba

Jquery addClass ve Jquery css ile renk değiştirme

<html>
<head>
<script src="JqueryFile/jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script>
$(function(){
$( "#ammar" ).click(function() {
 $( "#ammar" ).addClass("aslan")
});
});
</script>
<style>
.aslan{
color:red;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="ammar">
Merhaba Dünya
</div>
</body>
</html>