5 Aralık 2014 Cuma

C# ile Access bağlantısı (Update, Select , Delete , Insert)

Merhaba herkese öncelikle office üzerinde bulunan access'i açıyoruz. Sonra da login adında bir db oluşturup içerisine uyegirisi adında bir tablo ve sonrasında ID,isim ve sifre adından iki kolon açıyoruz. Connection kısmına yolunu belirleyip işlemlerimizi tamamlıyoruz.
İnsert
 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            String isim = textbox1.Text;
            String sifre = textbox2.Text;
            OleDbConnection conn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Users\ASLAN\Desktop\login.accdb");
            conn.Open();
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("INSERT into uyegirisi (isim, sifre) Values(@isim, @sifre)",conn);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@isim", isim);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@sifre", sifre);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            MessageBox.Show("Ekelndi");
            conn.Close();
        }
Select (Üye Giriş Örneği)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace insertupdateselect
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Boolean logincontrol = false;
        OleDbConnection conn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Users\ASLAN\Desktop\login.accdb");
        OleDbCommand cmd;
        OleDbDataReader dr;
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            kayit kayit = new kayit();
            kayit.Show();
            this.Hide();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            cmd = new OleDbCommand("select * from uyegirisi", conn);
            conn.Open();
            dr = cmd.ExecuteReader();
            while (dr.Read())
            {
                if (dr["isim"].ToString() == textBox1.Text && dr["sifre"].ToString() == textBox2.Text)
                {
                    kayit kayit = new kayit();
                    kayit.Show();
                    logincontrol = true;
                    break;
                }
                logincontrol = false;
            }
            if (logincontrol == false)
            {
                MessageBox.Show("Yanlış Şifre Girişi Yaptınız!!");
            }
            conn.Close();
        }
    }
}
Update
 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OleDbConnection conn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Users\ASLAN\Desktop\login.accdb");
            const int ID=1;
            OleDbCommand cmd= new OleDbCommand("Update uyegirisi set isim=@isim where ID=@ID" ,conn);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@isim", "aslan");
            cmd.Parameters.AddWithValue("@ID", ID);
            conn.Open();
            cmd.ExecuteNonQuery();
            conn.Close();

        }
Delete
 private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
 OleDbConnection conn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Users\ASLAN\Desktop\login.accdb");
OleDbCommand cmd= new OleDbCommand("Delete from uyegirisi where isim=@isim" ,conn);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@isim", textbox1.Text);
            conn.Open();
            cmd.ExecuteNonQuery();
            conn.Close();
        }