19 Temmuz 2016 Salı

Mysql Otomatik Tarih Oluşturma Kodu (Bir aralıkta tarih oluşturma)

Mysql de otomatik tarih oluşturma kodu aşağıdaki gibidir. kopyalayıp aralığı değiştirip güncelleme yapılabilir.

DROP TABLE IF EXISTS numbers; 
CREATE TABLE numbers (number BIGINT);
INSERT INTO numbers
SELECT thousands.number 1000 +
hundreds.number 
100 +
tens.number * 10 +
ones.number
FROM numbers_small thousands, numbers_small hundreds, numbers_small tens, numbers_small ones
LIMIT 1000000;
CREATE TABLE numbers_small (number INT);
INSERT INTO numbers_small VALUES (0),(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9);
Ekleme :


INSERT INTO tarih (TarihID, TamTarih)
SELECT number, DATE_ADD( '2016-01-01', INTERVAL number DAY )
FROM numbers
WHERE DATE_ADD( '2016-01-01', INTERVAL number DAY ) BETWEEN '2016-01-01' AND '2020-12-31';
Bu alanda kayıt sayısını bulup en altta kırımızı alanına yazıyorsunuz.
Güncelleme:

UPDATE tarih
SET
Yil = SUBSTRING( TamTarih, 1,4),
Ay = SUBSTRING( TamTarih, 6,2),
Gun = SUBSTRING( TamTarih, 9,2)
WHERE TarihID between 0 AND 1826;