Kayıtlar

Temmuz, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Mysql Otomatik Tarih Oluşturma Kodu (Bir aralıkta tarih oluşturma)

Mysql de otomatik tarih oluşturma kodu aşağıdaki gibidir. kopyalayıp aralığı değiştirip güncelleme yapılabilir.

DROP TABLE IF EXISTS numbers;  CREATE TABLE numbers (number BIGINT); INSERT INTO numbers SELECT thousands.number 1000 +
hundreds.number 
100 +
tens.number * 10 +
ones.number FROM numbers_small thousands, numbers_small hundreds, numbers_small tens, numbers_small ones LIMIT 1000000; CREATE TABLE numbers_small (number INT); INSERT INTO numbers_small VALUES (0),(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9); Ekleme :

INSERT INTO tarih (TarihID, TamTarih) SELECT number, DATE_ADD( '2016-01-01', INTERVAL number DAY ) FROM numbers WHERE DATE_ADD( '2016-01-01', INTERVAL number DAY ) BETWEEN '2016-01-01' AND '2020-12-31'; Bu alanda kayıt sayısını bulup en altta kırımızı alanına yazıyorsunuz. Güncelleme:
UPDATE tarih
SET Yil = SUBSTRING( TamTarih, 1,4), Ay = SUBSTRING( TamTarih, 6,2), Gun = SUBSTRING( TamTarih, 9,2) WHERE TarihID between 0 AND 1826;