JSP

MySQL Java, JSP Bağlantısı

Çunku Merhaba arkadaşlar mysql Ile java ilk ÖNCE Bir BAĞLANTI class'ı tanımlıyoruz class'ın soyut tanımlamakta yarar var onu BAĞLANTI kodunda baştan tanımlamak buy aldılar İlgili class'ı uzanır edip göster onun özelliklerini Almak DAHA Kısa sürecektir araya tıklayınız Bağlantısı.
sınıf Isimleri BAĞLANTI Isimleri Ile yola çıkıp olayı çözmenizi umut ediyorum. Umarım Işinize yarar. İyi çalışmalar.

paketi sorgu;

ABGS soyut sınıf baglanti {

     Dize dbname = "kullaniciadi";
     Dize = "sifre" dbpassword;
     Dize dburl = "jdbc: mysql: // localhost: 3306 / veritabaniadi";

    ABGS Dize getDbname () {
        dbname Dönmek;
    }

    ABGS Dize getDbpassword () {
        dbpassword Dönmek;
    }

    ABGS Dize getDburl () {
        dburl Dönmek;
    }
}
simdi imkb sorgu classımızı oluşturuyoruz.

paketi sorgu;

ithalat java.sql.Statement;
ithalat java.sql.Connection;
ithalat java.sql.DriverManager;
ithalat java.sql.ResultSet;
GENEL sınıf Sorgu {baglanti uzanır

    ABGS Dize id;
    Özel Bağlantı con = null;
    Özel Açıklama s = null;
    Özel ResultSet r = sıfır;

    ABGS Dize sorulama () {
        {deneyin
            Class.forName ("com.mysql.jdbc.Driver");
            con = (Bağlantı) DriverManager.getConnection (getDburl (), getDbname (), getDbpassword ());
            String sql = "DAN veritabani.tabloismi SEÇ *";
            s = (Açıklama) con.createStatement ();
            r = s.executeQuery (sql);
            String = null;
            ise (r.next ()) {
                a = r.getString ("cekeceginizkolonadi");
           
            }
            Bir Dönmek;
        } Catch (Exception e) {
            "Hatavar Dönmek";
        }
    }
    public static void main (String [] args) {
        Sorgu a = new sorgu ();
        System.out.println (a.sorulama ());
    }
}
Ekran Çıktısı:
AmmarDeneme

Jsp'de Önceki birleşimi ile yaratabilirsiniz İsmini vermeyen Alma
Merhaba arkadaşlar bir araya geldi yazımda Jsp'de Bir Önceki birleşimi ile yaratabilirsiniz url'ini almayi anlatacağım. Muhtemelen göster Aslında Lu'nun aşağıdaki ALGORITMA bana ait Eklendi çok FAZLA Araştırma Fırsatı bulamadım de java'nın aşağıdaki islemi Yapan kodu Vardır. Simdi Çalıştığım şirkette KULLANILAN Bir Yapı Hakkında Bilgi'de Vermek İstiyorum. Bu Yapı Fabrika Yapısı göster Aslında Lu'nun aşağıda anlatıklarım Tam Olarak araya işi Yapma amacıyla yazılmıştır. Uzatmadan anlatmaya başlıyayım. Bir ana olsun onu sayfa ana Class'A yönlendiriliyor A.Ş. araya class'ımız. İlgili ana sınıfı AMACI Sayfaya Yönlendirme yapılabilmesidir. Eklendi bunun Gelen sayfa url'ini almamız Ettik SONRA url'i araya tıklayın sayfa Yönlendirme İle İlgili Sayfaya yönlendirmemizdir. Göster Aslında Lu'nun fabrika araya geldi. Umarım Işinize yarar.

 Dize OncekiUrl = request.getHeader ("Referans");
                int sayac = 0;
                for (int i = 0; i <OncekiUrl.length (); i ++) {
                    Eger (OncekiUrl.charAt, (i) '==' / ') {
                     sayac = i;
                    }
                }
                out.print (OncekiUrl.substring (sayac + 1, OncekiUrl.length () - 4));

Kendi Bulunduğun birleşimi ile yaratabilirsiniz Url'ini Alma
. Dize getURL = request.getRequestURL () toString ();
Sayfa Yönlendirme islemi
response.sendRedirect ("sayfa.jsp");

JSP FABRİKASI
genel sınıf DenemeFactory HttpServlet uzanır {
    protected void ProcessRequest (HttpServletRequest istek, HttpServletResponse yanit)
            ServletException, IOException {atar
        response.setContentType ("text / html; charset = UTF-8");
        Deneyin (PrintWriter Üzerinden = response.getWriter ()) {
     


/ * Algoritmamızın Başlangıç ​​Noktası * /


  Dize getUrl = request.getHeader ("Referans");
            int sayac = 0;
            for (int i = 0; i GetUrl.length () <; i ++) {
                Eger (GetUrl.charAt, (i) '==' / ') {
                    sayac = i;
                }
            }
            Dize URL = GetUrl.substring (sayac + 1, GetUrl.length () - 4);

            if (Url.equals ("Giriş")) {
                response.sendRedirect ("MainPage.jsp");
            } Else {
                response.sendRedirect ("SRM.jsp");

            }
        }
    }

/ * Algoritmamızın / yer'de * Bittiği An


    Geçersiz Kılma
    protected void doGet (HttpServletRequest istek, HttpServletResponse yanit)
            ServletException, IOException {atar
        ProcessRequest (istek, cevap);
    }

    Geçersiz Kılma
    protected void doPost (HttpServletRequest istek, HttpServletResponse yanit)
            ServletException, IOException {atar
        ProcessRequest (istek, cevap);
    }

    Geçersiz Kılma
    ABGS Dize getServletInfo () {
        "Kısa açıklama dönmek";
    }

}


JSP'de Sayfaya bağlanan kisinin IP adress'ini Almak tıklayın
request.getRemoteAddr ();
Kullanılır
Jsp'de Sayfa Yönlendirme Kod:
 response.sendRedirect ("sonuc.jsp");

Java  Özellikleri  Örneği

Paket javapropertiesexample;

ithalat java.io. *;
java.util ithalat * .;

/ **
 *
 * Yazar Ammar.aslan
 * /
GENEL sınıf JavaPropertiesExample {

    / **
     * Param Komut satiri argümanlarını args
     * /
    public static void main (String [] args) {IOException atar
         Özellikleri) (= Yeni Özellikler Ammar;
        ammar.setProperty ("a", "Ammar");
        ammar.setProperty ("B", "Aslan");
        ammar.store (yeni FileOutputStream ("ammar.properties"), null);
        ammar.load (yeni FileInputStream ("ammar.properties"));
        System.out.println (ammar.getProperty ("a"));
        System.out.println (ammar.getProperty ("B"));
    }

}Java Posta gonderme
Merhaba arkadaşlar bu yazımda sizlere java Üzerinden posta gonderme işlemini anlatacağım. Umarım işinize yarar.


1.  http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-eeplat-419426.html#javamail-1.4.7-oth-JPR  adresinden
Posta Api'i indiriyoruz.
2. indirdiğiniz Zip'i açığ projenizin Üzerine Sağ tiklayip özellikler tiyip lib kısmına AddFolder diyip posta Jari ithalat Ediyorsunuz.
3. Aşağıdaki kodu metot Halinde oluşturdum. Istediginiz yerde oluşturup projenizden çağırabilirsiniz. 
Kodu:
/ *
 * Bu lisans başlığı değiştirmek için proje Özellikleri Lisans Başlıkları seçin.
 Şablonlar | * Bu şablon dosyasını değiştirmek için, Araçlar seçin
 * Ve editörü şablonunu açın.
 * /

/ **
 *
 *author Ammar.aslan
 * /  
    


ithalat java.util.Properties;

İthalat javax.mail.Message;
İthalat javax.mail.Session;
İthalat javax.mail.Transport;
İthalat javax.mail.internet.InternetAddress;
İthalat javax.mail.internet.MimeMessage;

public class EPostaYolla {
    public static void MailGonderMotedu (Dize GonderilecekMailAdres, Dize Baslik, Dize İçerik) {
        {deneyin
  = "E-postayı göndereceğiniz adres" String;
Dize geçiş = "hesabınızın parolası";
Dize [] = {} GonderilecekMailAdres için;
Dize host = "smtp.gmail.com";
Özellikler) (= System.getProperties sahne;
props.put ("mail.smtp.starttls.enable" "true");
props.put ("mail.smtp.host", ev sahibi);
props.put ("mail.smtp.user" dan);
props.put ("mail.smtp.password", pass);
props.put ("mail.smtp.port", "587");
props.put ("mail.smtp.auth", "doğru");
Oturum oturumu = Session.getDefaultInstance (sahne, null);
MimeMessage mesajı = new MimeMessage (oturum);
message.setFrom (() yeni InternetAddress);
InternetAddress [] toaddress = Yeni InternetAddress [to.length];
for (int i = 0; i <to.length; i ++) {
toaddress [i] = Yeni InternetAddress (için [I]);
}
for (int i = 0; i <toAddress.length; i ++) {
message.addRecipient (Message.RecipientType.TO, toaddress [i]);
}
message.setSubject (Baslik);
message.setText (İçerik);
Ulaşım ulaşım = session.getTransport ("smtp");
transport.connect (ev sahibi, gelen, pass);
transport.sendMessage (mesaj, message.getAllRecipients ());
transport.close ();
} Catch (Exception e) {
e.printStackTrace ();
}
}
    public static void main (String [] args) {
     MailGonderMotedu ("ammaraslan@gmail.com", "basliktir", "iceriktir.");
    }
}
JSP, XML 
    <% @ Sayfa contentType = "text / html" pageEncoding = "UTF-8"%>
<! DOCTYPE html>
<% @ Sayfası ithalat = "javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory,
javax.xml.parsers.DocumentBuilder, org.w3c.dom. * "
%>
<%
DocumentBuilderFactory DBF = DocumentBuilderFactory.newInstance ();
DocumentBuilder'ı db = dbf.newDocumentBuilder ();
Belge doc = db.parse ("xmlyolu");
NodeList NODEL = doc.getElementsByTagName ("reklam");
NodeList node2 = doc.getElementsByTagName ("soyad");
%>
<Html>
<Body> <center>
 <Table>
<Tr>
<Td font-weight: bold> ADI </ td>
<Td font-weight: bold> SOYADI </ td>

</ Tr>
 <Tr>
 <%
için (i 2 <i = 0 int i ++)
{
%>
<Td> <% = nodel.item (i) .getFirstChild (). GetNodeValue ()%> </ td>
<Td> <% = node2.item (i) .getFirstChild (). GetNodeValue ()%> </ td>
</ Tr>
<%
}
%>
 </ Table>
 </ Center>
</ Body>
</ Html>