VB.NET

TimeOut Süresinin Set Edilmesi
Dim DefaultScriptTimeOut As Integer = System.Web.HttpContext.Current.Server.ScriptTimeout
System.Web.HttpContext.Current.Server.ScriptTimeout = 10000

System.Web.HttpContext.Current.Server.ScriptTimeout = DefaultScriptTimeOut


Bu blogdaki popüler yayınlar

MATLAB ve Görüntü İşleme

Jquery Lightbox ile Resim Büyütme

Renk Uzayları