19 Ağustos 2014 Salı

Yararlı Bulduğum Siteler

Yararlı Bulduğum Siteler
Java ve Teknolojileri
http://www.mkyong.com/
http://kodcu.com/
http://www.java2s.com/
Android
https://www.udemy.com/
Jquery Resim Galeri
http://fancyapps.com/fancybox/
QRCode Reader
https://zxingnet.codeplex.com/
Jquery Dialog
http://alertifyjs.com/notifier.html
http://fabien-d.github.io/alertify.js/
Icon sitesi:
http://www.flaticon.com/

11 Ağustos 2014 Pazartesi

Java Mail Gönderme

Java Mail Gönderme
Merhaba arkadaşlar bu yazımda sizlere java üzerinden mail gönderme işlemini anlatacağım. Umarım işinize yarar.


1. http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-eeplat-419426.html#javamail-1.4.7-oth-JPR adresinden
Mail Api'i indiriyoruz.
2. indirdiğiniz zip'i açığ projenizin üzerine sağ tıklayıp properties tiyip lib kısmına addfolder diyip mail jarı import ediyorsunuz.
3. Aşağıdaki kodu metot halinde oluşturdum. İstediğiniz yerde oluşturup projenizden çağırabilirsiniz. 
Kodu:
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

/**
 *
 * @author ammar.aslan
 */
   


import java.util.Properties;

import javax.mail.Message;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.Transport;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeMessage;

public class EPostaYolla {
    public static void MailGonderMotedu(String GonderilecekMailAdres,String Baslik , String Icerik ){
        try {
  String from = "e-postayı göndereceğiniz adres";
String pass = "hesabınızın parolası";
String[] to = { GonderilecekMailAdres };
String host = "smtp.gmail.com";
Properties props = System.getProperties();
props.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");
props.put("mail.smtp.host", host);
props.put("mail.smtp.user", from);
props.put("mail.smtp.password", pass);
props.put("mail.smtp.port", "587");
props.put("mail.smtp.auth", "true");
Session session = Session.getDefaultInstance(props, null);
MimeMessage message = new MimeMessage(session);
message.setFrom(new InternetAddress(from));
InternetAddress[] toAddress = new InternetAddress[to.length];
for (int i = 0; i < to.length; i++) {
toAddress[i] = new InternetAddress(to[i]);
}
for (int i = 0; i < toAddress.length; i++) {
message.addRecipient(Message.RecipientType.TO, toAddress[i]);
}
message.setSubject(Baslik);
message.setText(Icerik);
Transport transport = session.getTransport("smtp");
transport.connect(host, from, pass);
transport.sendMessage(message, message.getAllRecipients());
transport.close();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
    public static void main(String[] args) {
     MailGonderMotedu("ammaraslan@gmail.com","basliktir","iceriktir.");
    }
}
   
   


3 Ağustos 2014 Pazar

Java Properties Örneği

Java Properties Örneği
package javapropertiesexample;
import java.io.*;
import java.util.*;
public class JavaPropertiesExample {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
         Properties PropertiesVariable= new Properties();
        PropertiesVariable.setProperty("keya", "Ammar");
        PropertiesVariable.setProperty("keyb", "Aslan");
        PropertiesVariable.store(new FileOutputStream("deneme.properties"), null);
        PropertiesVariable.load(new FileInputStream("deneme.properties"));
        System.out.println(PropertiesVariable.getProperty("keya"));
        System.out.println(PropertiesVariable.getProperty("keyb"));
    
}
}