28 Mayıs 2014 Çarşamba

Görüntü Türleri


Bu yazı görüntü işlemenin devamıdır.

2.3. Görüntü Türleri
Sayısal görüntü kullanım alanına bağlı olarak 4 ana türden oluşur. Bunlar;
·         Gri düzeyli görüntü,
·         RGB görüntü,
·         İkili görüntü,
·         İndekslenmiş renkli görüntü 

2.3.1. Gri Düzeyli Görüntü
Görüntü farklı gri ton değerlerinden oluşur. Gri değer aralıkları: G={0,1,2,………..255} şeklinde ifade edilir. Bunun anlamı şudur: Bir gri tonlu görüntüde 256 tane farklı gri ton değeri daha doğrusu gri değer bulunabilir. Burada 256 gri değer bir byte olarak tanımlanabilir (1 Byte=8 Bit ve 28 = 256 bit).

Sıfır gri değeri kural olarak siyah renk değerine, 255 gri değeri ise beyaza karşılık gelir. Bu değerler arasında ise gri tonlar oluşur. Gri ton değer aralığı ve renk gösterimi Şekil 2.3.1.1’de verilmiştir. Gri bir görüntü ve piksel değerlerinin gösterimi Şekil 2.3.1.2’da verilmiştir.


             Şekil 2.3.1.1. Gri Ton Değer Aralığı Ve Renk Gösterimi


Şekil 2.3.1.2. Gri bir görüntü ve piksel değerlerinin gösterimi

2.3.2. RGB Görüntü 

Işıktaki ana renkler kırmızı, yeşil ve mavidir. Bu renkler, kısaca RGB (R=kırmızı, G=yeşil, B=mavi) olarak adlandırılır.

Renkli görüntüler bilgisayar ekranlarında 24 bitlik veri olarak görüntülenir. Görüntüleme R(Kırmızı), G(Yeşil), B(Mavi) kodlanmış aynı objeye ait üç adet gri düzeyli görüntünün üst üstle ekrana iletilmesi ile oluşur. Elektro-manyetik spektrumda 0,4-0,5 mm dalga boyu mavi renge; 0,5-0,6 mm dalga boyu yeşil renge; 0,6-0,7 mm dalga boyu kırmızı renge karşılık gelir. Bu dalga boylarında elde edilmiş üç gri düzeyli görüntü bilgisayar ekranında sırası ile kırmızı-yeşil-mavi kombinasyonunda üst üste düşürülecek olursa renkli görüntü elde edilmiş olur. RGB görüntü ve piksel değerlerinin gösterimi Şekil 2.3.2.1’da verilmiştir.[3]


Şekil 2.3.2.1. RGB görüntü ve piksel değerlerinin gösterimi


2.3.3. İkili Görüntü 

Siyah-Beyaz resim sadece iki değerden oluşan bir resimdir. Bu görüntüde her bir piksel ya siyah ya da beyaz olarak oluşur. Beyaz pikseller 1, siyah pikseller 0 değeri ile gösterilecektir.[4]  İkili görüntü ve piksel değerlerinin gösterimi Şekil 2.3.3.1’da verilmiştir.[3]


Şekil 2.3.3.1 - İkili görüntü ve piksel değerlerinin gösterimi

2.3.4. İndekslenmiş Renkli Görüntü

Her bir piksel, bir renk tablosundaki bir renge karşı düşen sayıyı ifade eder. İndekslenmiş Renkli Görüntü ve piksel değerlerinin gösterimi Şekil 2.3.4.1’da verilmiştir.


Şekil 2.3.4.1. İndekslenmiş Renkli Görüntü ve piksel değerlerinin gösterimi