29 Mayıs 2014 Perşembe

Java'da ENUM(Numaralandırmalar) Kullanımı

ENUM

       Enum program içersinde kullanılan sabitlerin anlamdırılması ile sabitlere isim vererek bir grup altında toplamamızı sağlar. Bu gruplara enum (enumeration - numaralandırma) denir. Enum java da sadece değişken değil metot olarak ta kullanılır.
Bu yazım da java'da enum yapısını anlatacağım. Bunun için örnek üzerinde anlatacak olursam.

/**
 *
 * @author ammar.aslan
 */
public class deneme {

    public enum Deneme
    {
        isim (0), sifre (1), kulaniciadi (2);
        private int donus;
        private Deneme(int test)
        {
            this.donus=test;
        }
        public int Donus()
        {
            return donus;
        }
    };
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(Deneme.isim.donus);
        System.out.println(Deneme.kulaniciadi.Donus());
    }
}

Ekran Çıktısı:
0
2

Enumun Sağladıkları.
Yazılabilirlik
Okunabilirlik
Basitlik