jQuery İle Textbox Otomatik Tamamlama (Autocomplete)

Textbox Otomatik Tamamlama (Autocomplete)

Merhaba arkadaşlar aşağıda verilen kodu projenize entegre ediniz. Jsp bilmeyen arkadaşlar kod üzerinde duran Jsp taglarını dikkate almayınız.


<%--
    Document   : newjsp3
    Created on : 04.Haz.2014, 16:26:56
    Author     : ammar.aslan
--%>

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Deneme</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
  <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
  <script>
  $(function() {
    var availableTags = [
      "Ammar",
      "Aslan",
      "Batman",
      "Elazığ",
      "Bartın",
    ];
    $( "#divismi" ).autocomplete({
      source: availableTags
    });
  });
  </script>
</head>
<body>
    <form action="#">
<div class="ui-widget">
  <label for="divismi">Lütfen Giriş Yapınız </label>
  <input id="divismi" type="text" name="a"/>
  <input id="Ammar" type="submit" value="gir" />
<%
String ammar=request.getParameter("a");
if(ammar==null)
out.print("");
else
    out.print(ammar);
%>
</div>
 </form>
</body>
</html>

Bu blogdaki popüler yayınlar

MATLAB ve Görüntü İşleme

Jquery Lightbox ile Resim Büyütme

Renk Uzayları